1. máj 2019

Zažehni plamen svobody!

Den práce je pro aktivisty národního hnutí a národní socialisty obecně bezpochyby významným dnem. Vědomi si svazku národa a tvořivé práce jakožto základního stavebního kamene reálné politiky svoláváme nejen naše sympatizanty, ale všechny národní aktivisty, nacionalisty a národní socialisty k večerní demonstraci 1. 5. v Brně.

Při uvědomění si situace národní aktivistické scény Vás s pokorou zveme na 1. máj, který proběhne tak trochu jinak, než jste zvyklí. Vítán je každý, kdo má chuť a sílu dělat prospěšný aktivismus a být platnou součástí národního hnutí. Nečekejte žádné populistické žvanění, ale aktivismus a prezentaci hodnou hnutí, které chce pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna, do jakého se Starý kontinent nezadržitelně řítí, není-li již zcela na dně.

Sejdeme se tedy pod prapory s českými lvy, moravskými a slezskými orlicemi a pochodněmi, které zažehnou naši cestu za svobodnou Evropou národů.

1. 5. 2019 v 19:00 hod.

Brno, Zelný trh

Fb-banner840x300

Manuál aktivisty k 1. máji 2019

Náš obecně platný princip „prospěch celku leží před nároky jednotlivce“ musíme vždy uplatňovat v prvé řadě vůči sobě a na prvomájové demonstraci tomu nebude jinak. Jinými slovy nebudeme tolerovat nedisciplinovanost. Veřejná demonstrace je především vizitkou našeho hnutí a kdo by ji svými nedůstojnými výjevy narušoval, nebude mezi námi tolerován. Platí tedy následující pokyny:

-          Vždy dodržuj pokyny pořadatelů.

-          Během celé akce platí zákaz požívání alkoholických nápojů i kouření.

-          Během průvodu dodržuj vždy trojstup.

-          Držíš-li vlajku, nasměruj ji do vnější strany. Pokud jsi uprostřed, směruj ji před sebe.

-          Držíš-li pochodeň, drž ji směrem nahoru a k vnější straně průvodu.

-          Nijak nereaguj na provokace a pokřikování: disciplína je nejlepší odpověď.

-          Užívej jen pokřiků, které předkřikují pořadatelé s megafony. Pokřik opakuj vždy 3x:

- svobodně, sociálně, nacionálně!
- multi-kulti nechceme! Ne! Ne! Ne!
- NATO jsou teroristé, to je přece jisté!
- vláda peněz – zánik tradic!
- v našem státě hnije – lžidokracie!

Večerní spoje z Brna

Směr Česká Třebová, Pardubice, Praha: 21:37 (Brno – dolní nádraží)

Směr Praha: 22:00 (Brno, autobusové nádraží u Grand hotelu)

Směr Ostrava (navazuje na Přerov, Olomouc): 21:04 (Brno – Židenice)

Směr Olomouc: 21:00 (Zvonařka), 22:15 (Brno, autobusové nádraží u Grand hotelu)

Směr Břeclav (navazuje Ostrava): 21:24, 22:24 (Brno – dolní nádraží)

Směr Blansko: 20:59, 22:01 (Brno – hlavní nádraží)

Nsf-plakat-dina3-1

Pro veškeré dotazy a další informace nás kontaktujte na: info@nsfronta.cz

Menu

Sdílejte s námi

.

.

.

.