O nás

Kdo jsme?

Idealisté

Jsme idealisté obklopení světem konzumu. Příčí se nám již od mala vnucovaná nutnost materialistického úspěchu jednotlivce. Chceme žít pro velké věci a konat velké věci. Jsme hlasem odporu proti egoistickému individualismu a duchovnímu nihilismu, který dusí naše idealistické duše. Nehodláme se smířit s  přístupem k životu „pracuj a zemři“; nehodláme naši píli, náš talent a naše nadšení utápět ve prospěch Systému, který nám přináší zkázu a jehož fungování umožňuje jedině lhostejnost a letargie davu. Davu, ze kterého jsme rozhodli vystoupit, abychom změnili vlastní budoucnost. Vykročili jsme na nejtěžší myslitelnou cestu plnou útrap a pronásledování, ze které není cesty zpět. A vykročili jsme na ni přesto rádi a plni odhodlání. Naše svědomí je čisté stejně jako naše ideály.

Socialisté

Jsme socialisté z naší nejhlubší podstaty. Náš socialismus není žádný načrtnutý ekonomický plán, nýbrž vnitřně daná solidarita a kolektivní cítění. Věříme, že kapitalismu lze nastínit socialistickou alternativu na národním principu. Motivací společnosti nemůže být honba za ziskem, nýbrž práce a sami ji konající lidé – naši přátelé, naši sousedé, naši kolegové, zkrátka lidé tvořící národní společenství. Náš socialismus není internacionální, ale národní; to však neznamená, že zastáváme vůči jiným národům nepřátelské pozice. Naopak se sousedními a jinými spolčenými národy je třeba uplatňovat spolupráci na bázi podobné té uvnitř národního tělesa.

Nacionalisté

Jsme nacionalisté. Pokud jsme skutečnými idealisty a socialisty, pak jsme se zákonitě dostali ke třetí podstatné charakteristické vlastnosti naší podstaty – k nacionalismu. Nelze jednat sociálně bez národního cítění a nelze tedy být správným socialistou, aniž bychom byli nacionalisty. A ani nelze býti správným idealistou, aniž by člověk nebyl zároveň socialistou a nacionalistou.

Náš cíl

Jsme příslušníky národního hnutí, které bojuje proti otrokářskému Systému s ohledem jedině na budoucnost naší vlasti a Starého kontinentu, která nám leží na srdci víc než systémovým žoldákům bankovky v jejich peněženkách. Jsme hrdými nacionalisty a organizujeme se v rámci Národní a sociální fronty (NSF), aby další generace neodsoudily tu naši, že se nepostavila proti zkázu přinášejícímu Systému.

Jsme praporečníky národního odporu a nezadržitelně voláme i vás: Kamarádi, naše zem vás potřebuje! Postavme se společně za náš velký cíl: svobodnou zem a svobodnou Evropu našich národů pod společným znakem s velkým písmenem N; písmenem, jež představuje ideu, která jediná je s to přinést Evropě záchranu: Nacionalismus.

Menu

Sdílejte s námi

.

.

.

.